Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wynikach naboru na stanowisko geodety w Wydziale geodezji, Kartografii i Katastru Małgorzata Kraus 2021-05-13 11:33:38
Informacja o wynikach naboru na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - dokument usunięty Małgorzata Kraus 2021-05-13 11:32:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - dokument usunięty Małgorzata Kraus 2021-05-13 11:31:15
uchwała nr 359/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Renata Maksimczyk 2021-05-12 13:08:55
program 11.05.2021 r. Renata Maksimczyk 2021-05-12 12:15:06
uchwała nr 358/2021 z dn. 27.04.2021 r. w spr. wniosku do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku o umorzenia w całości należności i opłat rocznych, za wyłączenie gruntów leśnych, w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu kultury, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Renata Maksimczyk 2021-05-12 12:13:48
uchwała nr 360/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2021-05-12 12:04:38
uchwała nr 362/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. "Doposażenie pracowni zawodowych i zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby szkoleń w ramach projektu pn. : Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego - 4 części" Renata Maksimczyk 2021-05-12 12:02:52
uchwała nr 361/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Drawskiego za 2020 rok Renata Maksimczyk 2021-05-12 11:57:19
uchwała nr 359/2021 z dn. 11.05.2021 r. w spr. ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. Renata Maksimczyk 2021-05-12 11:53:50
Zgłoszenie robót budowlanych Dorota Capek 2021-05-12 10:52:28
Wniosek dla mieszkańców dotyczący wzięcia udziału w debacie nad raportem Barbara Kotwica 2021-05-12 10:08:03
Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu o raporcie o stanie Powiatu Drawskiego Barbara Kotwica 2021-05-12 10:07:06
Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2020 rok Barbara Kotwica 2021-05-12 10:05:31
Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w wydziale Architektoniczno- Budowlanym Małgorzata Kraus 2021-05-12 10:05:04
Raport o stanie Powiatu Drawskiego za 2020 rok (zakładka menu) Paweł Wolański 2021-05-12 09:37:45
Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim za rok 2020 Joanna Andrykowska 2021-05-11 12:31:46
uchwała nr 343/2021 z dn. 30.03.2021 r. w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2021-05-11 11:07:31
uchwała nr 343/2021 z dn. 30.03.2021 w spr. przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Drawskiego - dokument usunięty Renata Maksimczyk 2021-05-11 11:04:55
Wykonanie budżetu za rok 2020 Joanna Andrykowska 2021-05-10 09:12:24
Sprawozdania finansowe za rok 2020 Joanna Andrykowska 2021-05-10 09:03:13
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NR 6/2021 z dnia 10.05.2021 r. Rafał Szczuchniak 2021-05-10 08:58:47
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NR 5/2021 z dnia 07.05.2021 r. Rafał Szczuchniak 2021-05-07 13:55:32
Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 10 maja 2021 r. Barbara Kotwica 2021-05-07 13:36:47
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2021 Joanna Andrykowska 2021-05-07 12:47:55
Dane adresowe Krzysztof Kaziszyn 2021-05-07 09:30:09
Komunikat Starosty Drawskiego Małgorzata Katuszonek 2021-05-06 13:24:41
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:29:08
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:28:27
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:27:43
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:27:02
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:25:54
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2021-05-05 14:25:50
Zgłoszenie robót budowlanych Dorota Capek 2021-05-05 13:19:16
Dorota Capek 2021-05-05 09:13:27
Dorota Capek 2021-05-05 09:13:24
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji Małgorzata Kraus 2021-05-04 08:46:28
Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne- stacja bazowa DRA0501_A Robert Ziółkowski 2021-04-30 13:08:23
Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w OSK - I kw. 2021 r.. Daniel Rumowski 2021-04-30 12:13:58
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie Izabela Krężołek 2021-04-30 10:47:34