Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
INFORMACJA NR 1/2019 STAROSTY DRAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: 0086-Biały Zdrój, 0088-Bralin, 0084-Dębsko, 0090-Stara Korytnica jednostki ewidencyjnej 320303_5 Kalisz Pomorski obszar wiejski. Małgorzata Marcinkiewicz-Skorupa 2019-12-06 13:53:44
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dokument usunięty Robert Ziółkowski 2019-12-06 13:01:26
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2019-12-06 13:01:07
Nr 42/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Drawskiego rolnych będących Aleksandra Zyguła 2019-12-06 08:21:59
Nr 41/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:29:03
Nr 40/2016 o zmianie zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:26:31
Nr 39/2016 w sprawie ustalenia zasad gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew lub usunięcia wiatrołomów kosztem i staraniem nabywcy z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:20:15
Nr 38/2016 w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:15:22
Nr 37/2016 w sprawie powołania zespołu do realizacji " Planu Promocji Rodzicielstwa Zastępczego" Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:10:42
Nr 36/2016 w sprawie przyznania stypendium socjalnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia w internacie i w bursie Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:06:50
Nr 35/2016 w sprawie udziału pracowników Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w treningu akcji kurierskiej na terenie powiatu drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-05 15:02:21
Nr 34/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:50:21
Nr 33/2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu prowadzonym przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria św. Wojciecha Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:46:38
Nr 32/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:39:52
Nr 31/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:33:57
Nr 30/2016 w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego do spraw redakcji Biuletynu Starosty Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:19:27
Nr 29/2016 w sprawie działania Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:13:02
Nr 28/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na Warsztaty Dydaktyczne Pedagogiki Specjalnej części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku" Aleksandra Zyguła 2019-12-05 14:05:26
Nr 27/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursu oceniającej NAJŁADNIEJSZE I NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO POWIATU DRAWSKIEGO 2016 R. Aleksandra Zyguła 2019-12-05 13:38:19
Nr 26/2016 w sprawie powołania komisji do odbioru materiałów zasobu stanowiących wynik prac geodezyjnych wykonywanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Starostę Drawskiego Aleksandra Zyguła 2019-12-05 13:33:24
Nr 25/2016 w sprawie powołania jury konkursu plastycznego "Tajemnice naszych jezior": Aleksandra Zyguła 2019-12-05 13:28:31
Nr 24/2016 w sprawie powołania jury konkursu na grę planszową "Jezioro Tajemnic" Aleksandra Zyguła 2019-12-05 13:25:52
Nr 23/2016 w sprawie powołania jury konkursu na pieszą trasę turystyczną pod nazwą "Jezioro Tajemnic" Aleksandra Zyguła 2019-12-05 13:12:23
Nr 22/2016 o zmianie Zarządzenia Starosty Drawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentacji w Domu Pomocy Społecznej w Darskowie Aleksandra Zyguła 2019-12-05 12:36:37
Nr 21/2016 o zmianie Zrządzenia Starosty Drawskiego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli dokumentacji w Domu Pomocy Społecznej Aleksandra Zyguła 2019-12-05 12:30:16
uchwała nr 155/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. ogłoszenia konkursu pt. "V Powiatowy Przegląd Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2020" Renata Maksimczyk 2019-12-05 11:48:09
uchwała nr 154/2019 z dn. 3.12.2019 r. w spr. aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Drawskiego Renata Maksimczyk 2019-12-05 11:45:54
Nr 20/2016 w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów położonych na terenie gminy Kalisz Pomorski, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie Aleksandra Zyguła 2019-12-05 08:31:16
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2019-2035 Barbara Kotwica 2019-12-04 14:28:35
Uchwała Nr XVII/123/2019 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2019 Barbara Kotwica 2019-12-04 14:25:23
Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Drawskiego w wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego Barbara Kotwica 2019-12-04 14:23:35
Uchwała Nr XVII/121/2019 Rady Powiatu Drawskiego o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim Barbara Kotwica 2019-12-04 14:20:00
Uchwała Nr XVII/120/2019 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środkó PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2019 roku Barbara Kotwica 2019-12-04 14:17:56
Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Barbara Kotwica 2019-12-04 14:15:15
Uchwała Nr XVII/119/2019 Rady Powiatu Drawskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski Barbara Kotwica 2019-12-04 14:14:50
Uchwała Nr XVII/118/2019 Rady Powiatu Drawskiego w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Barbara Kotwica 2019-12-04 14:12:40
program 3.12.2019 r. Renata Maksimczyk 2019-12-04 12:51:50
Lidia Konwa 2019-12-03 13:57:13
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Robert Ziółkowski 2019-12-03 12:29:37
Inspektor Ochrony Danych Paweł Wolański 2019-12-03 11:32:58